THE LANDMARK SQUARE OSAKA(ザ ランドマークスクエア オオサカ)のブライダルフェア

2022年5月
2022年6月
2022年7月

5/20 (Fri) 2部制  11:00~/12:00~ (:3時間程度)

5/20 (Fri) 2部制  11:00~/12:00~ (:3時間程度)

5/20 (Fri) 5部制  11:00~/12:00~/13:00~/18:00~/19:00~ (:45分程度)

5/21 (Sat) 4部制  08:50~/09:00~/14:30~/18:00~ (:3時間程度)

5/21 (Sat) 4部制  09:00~/09:30~/14:00~/18:00~ (:3時間程度)

5/21 (Sat) 4部制  08:50~/09:00~/14:00~/17:30~ (:3時間程度)

5/21 (Sat) 5部制  11:00~/12:00~/13:00~/18:00~/19:00~ (:45分程度)

5/22 (Sun) 4部制  08:50~/09:00~/14:00~/18:00~ (:3時間程度)

5/22 (Sun) 4部制  08:50~/09:00~/14:00~/17:30~ (:3時間程度)

5/22 (Sun) 4部制  09:00~/09:05~/14:00~/17:30~ (:3時間程度)